Hello Nest

Hướng Dẫn Đặt Hàng

 

Đơn đặt hàng ở Hoa Kỳ

Miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn đặt hàng 100g trở lên, ngoại trừ Hawaii và Alaska.

Chúng tôi sẽ cố gắng gởi hàng trong cùng ngày đơn hàng được đặt. Nếu đơn hàng của bạn được đặt quá muộn trong ngày, nó sẽ được gởi đi vào ngày hôm sau.

Thông thường thì 2-3 ngày sẽ đến hầu hết các địa chỉ trong nước.

 

Đơn đặt hàng quốc tế

Xin lổi chúng tôi không thể gởi hàng ra ngoài Hoa Kỳ vì chi phí vận chuyển quá cao. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục miễn phí vận chuyển đến CANADA nếu đơn hàng của bạn ít nhất là $500. Hello Nest LLC không chịu trách nhiệm khi hàng bị từ chối bởi Cục Hải Quan của Canada. Chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho quý khách cho những kiện hàng bị trả lại bởi Hải Quan. Chi phí vận chuyển sẽ không được hoàn trả lại cho bất kỳ lý do gì.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi tại 612-227-3769 hoặc support@hellonests.com để biết thêm chi tiết.

 

Returns and exchanges

Hello Nest LLC sẽ chấp nhận đổi hoặc hoàn tiền lại cho hàng hóa mà quý khách không hoàn toàn hài lòng. Một số hạn chế như sau:

Hàng hóa phải được kèm theo biên lai - không ngoại lệ.

Hàng hóa phải được trả lại hoặc trao đổi trong vòng 30 ngày trong bao bì gốc.

Xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại 612-227-3769 hoặc support@hellonests.com trước khi gởi trả hàng trở lại. Hàng hóa gởi đến cửa hàng của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước sẽ không được chấp nhận. Xin vui lòng gửi hàng hóa và biên lai tới:

Hello Nest LLC
Attention: Customer Returns
8624 Ferguson Rd, Box 570622
Dallas, TX 75228

 

Need further assistance?

Our professional staff is ready to help you.
Please call Customer Service: 612-227-3769
Monday - Saturday 8 a.m. - 8 p.m. CST
Sunday from 9 a.m.-5 p.m.